Oplossingen

Persmanager platform de ruggengraat van uw uitgeefproces

Hieronder vind je een overzicht van de oplossingen die we allemaal gebruiken in onze dienstverlening.

Onze klanten maken gebruik van het platform van Persmanager om:

  • Toegang te krijgen tot specialistische software zonder dat er hoeft te worden geïnvesteerd in een eigen software;
  • Schakels in de keten in te kopen waardoor eigen medewerkers efficiënter kunnen werken;
  • Uitvoer te geven aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen voor de uitgeverij;
  • Continuïteit te borgen.

Persmanager heeft in licentie de volgende applicaties in gebruik: Zeno_N; AFAS; Woodwing; Adobe; Ad4All Ad|Portal; Integrated For Publishers, Exenzo.

.